محبت کنید و تنها از روی نام ترانه در موردش قضاوت نکنید. کمی عمیق تر شوید:Yıkık duvar mekanım tepetakla yaşarım

Takdir Allahımdan ben ne yapayım


دیوار فروریخته مکانم؛ وارونه زیست می کنم

تقدیرم دست خداست؛ من چه کاره ام


Kertenkele benim adım sürünüyorum sadece

Bu hayat böyle geçmez kadere isyan bitmez

Ah biraz olsun sende beni anlıyormusun


مارمولک است نام من؛ به راحتی می خزم

این زندگی دیگر این گونه نمی گذرد؛ شوریدن در مقابل سرنوشت پایان پذیر نیست

آه؛ کمی بگذرد آیا تو مرامی فهمی؟Yıkık duvar mekanım tepetakla yaşarım

Takdir Allahımdan ben ne yapayımدیوار فروریخته مکانم؛ وارونه زیست می کنم

تقدیرم دست خداست؛ من چه کاره امTopraklar hep sırdaşım sokaklar arkadaşım

Takdir Allahımdan ben ne yapayımخاک ها محرم رازم هستند؛ کوچه ها دوستان من هستند

تقدیرم دست خداست؛ من چه کاره ام


Kertenkele benim adım sürünüyorum sadece

Bu hayat böyle geçmez kadere isyan bitmez

Ah biraz olsun sende beni anlıyormusunمارمولک است نام من؛ به راحتی می خزم

این زندگی دیگر این گونه نمی گذرد؛ شوریدن در مقابل سرنوشت پایان پذیر نیست

آه؛ کمی بگذرد آیا تو مرامی فهمی؟Yıkık duvar mekanım tepetakla yaşarım

Takdir Allahımdan ben ne yapayım


دیوار فروریخته مکانم؛ وارونه زیست می کنم

تقدیرم دست خداست؛ من چه کاره ام.


Neşe Karaböcek+ نوشته شده در یکشنبه 21 اردیبهشت 1393ساعت 11:32 توسط امیر نظرات (2)
 فال حافظ - فروشگاه اینترنتی - قالب وبلاگ